Advocaat Deuss is uw vertrouwenspersoon in de complexe wereld van het recht. Ik ben Marie-Josée Deuss, een gedreven en ervaren advocaat, gespecialiseerd in materies die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de agrarische sector. Ik verleen juridische bijstand, advies en bemiddeling aan handelaren, landbouwers en particulieren. Ik ben de enige advocaat van het kantoor en dat is een bewuste keuze. Want zo ben ik persoonlijk betrokken bij uw zaak en behartig ik uw belangen optimaal.

Luisteren. Dat staat centraal in mijn aanpak. Want door goed naar u te luisteren, aandacht te hebben voor het menselijke aspect in juridische aangelegenheden en uw dossier grondig te bestuderen, vind ik de beste aanpak om uw zaak te verdedigen. Ik streef ernaar om een langetermijnrelatie met u op te bouwen. We bewandelen samen en in wederzijds respect het pad naar de best mogelijke oplossing voor al uw juridische uitdagingen.