Sinds 2020 heeft de Orde van Vlaamse Balies een Peer Review voor advocaten ingevoerd.

Een Peer Review is een collegiale toetsing om de kwaliteit van werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een gelijke.

Op 29.1.2021 vond de toetsing van het kantoor plaats en na intensieve doorlichting door een auditor kreeg ik een positieve beoordeling als volgt:

  • Het kantoor van Mter. DEUSS is een goed georganiseerd en performant advocatenkantoor.
  • Het kantoor besteedt aandacht aan een kwaliteitsvolle opvolging van de dossiers.
  • Cliënteel wordt op een professionele manier bijgestaan.
  • Afspraken worden nagekomen.

Mijn medewerkers en ikzelf zijn fier en dankbaar dat wij deze kwaliteitsgarantie hebben gekregen.

Wij zullen er alles voor doen om deze standaard te behouden, te innoveren en zelfs te verbeteren en dit met ons doel u de kwaliteit/dienstverlening te geven die u verdient.