Omgevingsrecht

Hebt u plannen om uw manege uit te breiden of te verbouwen? Overweegt u om die oude schuur op uw erf af te breken? Of denkt u aan de bouw van een losstaande garage op uw eigendom? Dan moet u bepaalde regels respecteren en indien nodig een vergunning aanvragen. Advocaat Deuss geeft u juridisch advies, zodat u uw geplande werkzaamheden uitvoert in overeenstemming met de wet en met de nodige vergunningen. Zo bespaart u tijd en geld. Want wanneer u een bouwovertreding begaat, wacht er u een lange juridische strijd en mogelijk hoge boetes.

Wilt u meer weten over uw rechten bij de bouw, uitbreiding of afbraak van een gebouw? Of wilt u juridisch advies of bijstand om een bouwovertreding correct op te lossen?

Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak

Expert in omgevingsvergunningen

De term bouwvergunning is misleidend. Want u hebt in sommige gevallen ook een vergunning nodig wanneer u gebouwen afbreekt, herbouwt, verbouwt, bossen rooit, bomen velt, reliëfwijzigingen aanbrengt of vegetatie wijzigt of ontgint. Hebt u uw bouwproject succesvol afgerond? Dan moet u bovendien voor bepaalde uitbatingen een vergunning hebben. Ook in die materie begeleiden en adviseren wij u graag.

U kunt bij ons onder meer terecht voor juridisch advies en vertegenwoordiging bij:

  • De aanvraag van uw bouwvergunningen
  • De aanvraag van uw milieuvergunningen
  • De regularisatie van uw bouwovertredingen
  • Bijstand in administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke procedures bij bouwovertredingen en onteigeningen