Handelsrecht

Als handelaar is het belangrijk dat u openstaande facturen goed opvolgt. U loopt immers bij elke handelstransactie risico’s. Almaar meer ondernemingen hebben het financieel moeilijk om te overleven en uw leveranciers en klanten worden kritischer en mondiger. De kans is dus reëel dat u vroeg of laat te maken krijgt met problemen die zich situeren in het handelsrecht. Want het handelsrecht regelt de juridische verhouding tussen u als handelaar en uw leveranciers en afnemers.

Een factuur die blijft openstaan, een leveringstermijn die niet wordt gerespecteerd of een klant die een gerechtelijk akkoord aanvraagt. Het zijn maar enkele voorbeelden van situaties die de vlotte werking of zelfs het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Snel en correct reageren is dan noodzakelijk. Die reactie kan ook beslagleggingen, bewarende maatregelen of uitvoeringsmaatregelen inhouden om uw vorderingen veilig te stellen. En daarin staan wij u graag bij.

Hebt u een handelsgeschil? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.

U kunt bij ons onder meer terecht voor juridische bijstand en vertegenwoordiging bij:

 • Schendingen van leveringstermijnen of kwaliteitsnormen
 • Commerciële geschillen
 • Factuurgeschillen
 • Invorderingen van facturen
 • Falingen
 • Gerechtelijke akkoorden
 • Handelshuur
 • Koop en verkoop
 • Bruikleen
 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Handelspraktijken
 • Mededinging
 • Vennootschapswerking
 • Bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen