Goederen- en zakenrecht

U maakt – samen met miljarden andere mensen – deel uit van onze samenleving. En net zoals u, hebben ook zij een aantal plichten én rechten. Gelukkig vormen hun rechten meestal geen belemmering voor die van u. Maar soms gebeurt het dat handelingen van anderen uw mogelijkheden, vrijheid of rechten beperken. En dan is professioneel juridisch advies essentieel.

Hebt u bijvoorbeeld een perceel dat achter een stuk grond van iemand anders ligt, maar geeft die persoon u geen toestemming om over zijn eigendom te rijden? Weigeren uw buren om de overstekende takken van hun bomen te snoeien? Of wilt u het vruchtgebruik van uw woning verkopen? In deze en vele andere situaties staan wij voor u klaar om advies te geven en indien nodig uw rechten af te dwingen.

Wilt u meer weten over goederen- of zakenrecht? Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.

U kunt bij Advocaat Deuss onder meer terecht voor juridische bijstand en vertegenwoordiging bij:

  • Klassieke eigendomsbetwistingen (roerend en onroerend)
  • Mede-eigendom
  • Vruchtgebruik
  • Gebruik en bewoning
  • Erfdienstbaarheden
  • Erfpacht
  • Recht van opstal
  • Afpalingen
  • Bemiddeling bij burenruzies