Erfrecht

Een overlijden in uw familie is soms niet alleen het begin van een emotioneel moeilijke periode, maar ook van discussies over de erfenis. Want wanneer iemand uit uw familie sterft, moeten de goederen (en schulden) van de overledene volgens de wettelijke bepalingen worden verdeeld onder de nabestaanden. Meestal levert die verdeling geen stof tot discussie. Toch ontstaan er soms problemen rond erfenissen, zeker wanneer er ruzie in de familie is of er onconventionele familiebanden of buitenhuwelijkse verwantschappen zijn. Ons kantoor is gespecialiseerd in erfrecht en nalatenschappen, en staat u graag bij in alle discussies of conflicten rond erfenissen.

Wilt u uw erfrechten kennen of conflicten bij de verdeling van een erfenis oplossen?

Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak.